Adoptie dieren.

Wilt u een dier adopteren? Dan kunt u ons altijd een mail sturen met de aanvraag. Wij gaan zorgvuldig te werk wat betreft het zoeken naar adoptanten want de dieren moeten natuurlijk de beste zorg krijgen die er is. 

Als u wordt uitgekozen, wordt er een formulier ingevuld en ondertekend met diverse voorwaarden. Dit is in het belang van het dier. Na de ondertekening kan de adoptant vrijblijvend een vrijwillige donatie doen waarvan de helft naar de desbetreffende organisatie gaat waar het dier vandaan komt.

 

Momenteel staan er geen dieren ter adoptie.